Audio CD

Anime Theme songs, Sound Tracks, Character songs, Voice Actors/Actresses

[Bloody Mary] Drama CD- Bloody Mary

Series: Bloody MaryCast:  Bloody Mary-Yuuki Kaji Ichirou Rosario di Maria- Sh...

Series: Bloody MaryCast:  Bloody Mary-Yuuki Kaji Ichirou Rosario di Maria- Shinnosuke Tachibana Takumi Sakuraba- Kazuyuki Okitsu Hydra Scarlet- Ai Kakuma Dougen Sakuraba- Tetsuo Kaneo Isaac- Ryotaro OkiayuFormat: Audio CDNumber of disc: 1Publisher:KADOKAWARelease Date: July 25/2015Code:CADC-72   Track List Blood+1.Shinitagari no VampireBlood+2.Ikitai ShinpuBlood+3.Kokui no HoumonsyaBlood+4.Mitsuyaku no Tobira(C)サマミヤアカザ

$10.00 $45.00